Guatra Hangi Bölüm Bakar?

Guatra Hangi Bölüm Bakar?

Guatra Hangi Bölüm Bakar?

Büyümüş tiroid bezine guatr adı verilir. Halk dilinde Adem Elması olarak da bilinen alanın hemen altında yer alan tiroid bezleri, vücudun metabolik süreçlerini düzenleyen tiroid horonunu üretmekle görevlidirler. Tiroid bezi ve tiroid hormonu kalp hızı, kan basıncı, büyüme ve solunum gibi unsurlar ile doğrudan etkilidir. Hastalıklar veya tümörler yüzünden bu bezin büyümesi durumunda Guatr denilen hastalık ortaya çıkar.

Guatr çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir. Genel manada bu bezi aşırı fonksiyon göstermesi veya fonksiyonlarında bozukluklar olması sonucunda guatr meydana gelebilir. Bunun haricinde de bazı guartrler tiroid hormonu ile alakalı olabilir. Bu noktada hem inflamasyon hem de tümörlerin tiroid büyümesine neden olabilmektedir.

Guatr Hastalığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Guatr hastalığı birçok neden bağlı olarak meydan gelebilir. Guatr hastalığı var ise veya en azında şüpheleniyorsanız, guatr hangi bölüm bakar? Diye merak edebilirsiniz. Guatr hastalığı için Kulak Burun Boğaz ya da İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümüne başvurmanız gerekir.

Guatr Risk Faktörleri

Guatr hastalığı doğuştan olabileceği gibi zaman içerisinde herhangi bir neden bağlı da olabilir. Bu durumda guatr risk faktörlerine göz atacak olursak;

Diyet iyodu eksikliği: İyotun yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan ve iyotu yetersiz alan insanlar, Guatr açısında yüksek risk altında olabilirler.

Kadın olmak: Tiroid rahatsızlıklarına daha yatkın olan kadınlar, Guatr hastalığı için risk altındadırlar.

Yaş: 40 yaşından sonra, ağrılar daha çok kendini hissettirmeye başlar.

Tıbbı geçmiş: Aileden gelen herhangi bir otoimmün hastalık öyküsü, kişinin Guatr hastalığı ile baş başa kalmasına neden olabilir.

Gebelik ve Menopoz: Hamilelik ve menopoz sırasında tiroid problemlerinim daha çok ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak bu net bilgi değildir.

Kullanılan ilaçlar: Psikiyatrik ilaçlar ve kalp ilaçları gibi tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar, guatr riskini arttıran risk faktörlerinden biridir.

Radyasyona maruz kalmak: Göğüs ve boyun bölgesine uygulanan radyasyon guatr riskini arttırmaktadır. Bunun haricinde nükleer tesisi test ya da herhangi bir kazada radyasyona maruz kalmak da guatr riskini arttıran risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Guatr hastalığının önüne geçmek için iyotlu sofra tuzu kullanılması tavsiye edilmektedir.