Taşikardiye Hangi Bölüm Bakar?

Taşikardiye Hangi Bölüm Bakar?

Taşikardiye Hangi Bölüm Bakar

Kalple ilgili olan taşikardi hastalığı kalp ve damar cerrahisi bölümünün alanına girmektedir. Kalple ilgili olarak ortaya çıkan sayısız hastalık türü bulunmaktadır. taşikardi hastalığı en sık görülen kalp hastalıklarının başında gelmektedir. Çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi aynı zamanda genetik faktörlere  bağlı olarak da oluşmaktadır. Kalbin çalışma prensibine dayalı olan hastalık, kişilerin yaşamsal fonksiyonlarını etkilemektedir.

İnsan kalbinin çalışma prensipleri belirli standartlara bağlıdır. Ancak bazı insanlarda, kalbin çalışma sistemi bozulabilmektedir. Kalbin atım hızı ile ilgili olan taşikardi, en genel tanımı ile kalbin hızlı çalışmasını ifade etmektedir. Kalbin hızlı çalışması insan bedeninde ciddi sorunlara neden olmaktadır. En belirgin etki ise damarlar üzerinde görülmektedir. Kalp atım sayısının ideali 60 ve 100 arasıdır. Ancak bu sayı ortalamanın altında veya üzerinde olabilmektedir. Kalp atım sayısı 60’ın altında ise bradikardi, üzerinde ise taşikardi görülmektedir.

Kalbin çalışmasını etkileyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kalbin yavaş çalışması yani atım sayısının düşük olması nadir görülen bir durumdur. Ancak kalbin atım sayısının yüksek olması yani taşikadinin görülmesi daha muhtemel bir durumdur.  Kalbin içerisinde sinüs düğümü olarak isimlendirilen merkez bulunmaktadır. Bu merkez kalp içerisinde uyarı üretmektedir. Kalbe ait ilk elektrik akımları sinüs düğümünden atılmaktadır. Sinüs düğüm merkezi yerine başka bölümlerden elektrik uyarısının çıkması ise aritmi sorunu olarak nitelendirilmektedir.

Taşikardiye Neden Olan Etkenler

Taşikardinin ortaya çıkmasını tetikleyen çok çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Başka rahatsızlıkların taşikardiyi tetiklediği unutulmamalıdır. Ancak çoğu taşikardi de kalpten kaynaklanan sorunlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kan ve oksijene olan ihtiyacın çoğalması durumunda anlık ve fiziksel taşikardi durumu ortaya çıkmaktadır. Koşma ve spor egzersizlerinde kalp atım sayısı doğal olarak artmaktadır.

Korku, kansızlık, ateş gibi durumlarda vücut daha fazla kan ve oksijene ihtiyaç duymaktadır. Kalpte sorun olmamasına rağmen geçici taşikardi sorunu oluşmaktadır. Kalple ilgili kaynaklanan taşikardi durumunda en belirgin etken süredir. Kalbin hızlı çalışması 30 saniyeden fazla sürerse genel taşikardinin sinyalleri verilmiş olur. Çarpıntı ve yorgunluk taşikardi hastalığının genel belirtisidir.